facebooktwittermail

Dispens för feromoner även 2021

Kemikalieinspektionen ger nöddispens för tre feromonpreparat som används i fällor för granbarkborre.

FOTO: ROLF SEGERSTEDT

Precis som i fjol och förrfjol ger Kemikalieinspektionen även i år nöddispens för skyddsmedel mot granbarkborrar.