facebooktwittermail d

Klartecken för fler glyfosatmedel mot grönskott

Kemikalieinspektionen ger klartecken för fler glyfosatmedel mot grönskott, och ger nu även dispens för Jablo/Spectra enligt den ansökan som LRF har lämnat in.

Sedan tidigare har även Nufarms produkt Credit Xtreme fått en liknande dispens.