facebooktwittermail d

Diskussioner pågår om krispaketet

Fördelningen av krisstödet mellan medlemsländerna och frågan om lättade kontroller för att få ut de vanliga stöden tidigare diskuterades på särskilda jordbrukskommitténs möte i dag.

Mötet i Rådets högsta tjänstemannagrupp för jordbrukspolitiska frågor var extrainsatt efter måndagens presentation av EU-kommissionens krispaket. EU-kommissionen var med på mötet, men tillförde ingenting direkt nytt i faktaväg.

- Många medlemsländer beklagade att det inte fanns mer information, säger Carina Folkesson Lillo, Sveriges representant i särskilda jordbrukskommittén.

Bland de frågor som diskuterades var vilka kriterier som ska användas för att fördela den större del av paketet på 500 miljoner euro som ska gå till medlemsländerna. Ska grunden vara faktisk mjölkproduktion eller kanske kvoterna för det sista kvotåret? Ska det tas hänsyn till produktionskostnaderna i varje land, hur mycket priset sjunkit eller hur beroende den nationella marknaden varit av export till Ryssland? Och ska utvecklingen på grismarknaden räknas med?

Många länder väckte frågan om att de, för att kunna utnyttja möjligheten att betala ut mer av stöden tidigare, behöver lättade krav på kontroller.

- EU-kommissionen säger att alla kontroller måste vara klara innan utbetalningarna kan göras. Många medlemsstater vill ha mer flexibilitet där, säger Carina Folkesson Lillo.

I måndags lät det som om EU-kommissionen inte uteslöt att ribban kan sänkas för kraven på kontroll och administration. Diskussionerna om det lär fortsätta.

Jordbrukskommissionär Phil Hogan, som varit sjuk under veckan och inte deltog på måndagens jordbruksministerråd, ska vara tillbaka i tjänst i dag, fredag. Under helgen ska han och EU-kommissionens jordbruksdirektorat fila på detaljerna kring krispaketet inför nästa möte i särskilda jordbrukskommittén. Det hålls måndag förmiddag, i samband med det informella jordbruksministerrådet i Luxemburg.