facebooktwittermail

Stark krona slår mot direktstöden

Direktstöden uppskattas bli 5-10 procent lägre i år på grund av nedskärningar i EU:s budget i kombination med att kronan blivit starkare i förhållande till euron.

EU:s budget för direktstöd, det vill säga gårdsstöd, förgröningsstöd, stöd för unga jordbrukare och nötkreatursstöd, har dragits ned och därmed sänks värdet på stödrätterna i år. Hur mycket är fortfarande inte beslutat, men Jordbruksverkets prognos är värdet sänks med två procent från 2020 års 129,82 euro per stödrätt.