facebooktwittermail d

Forskaren: Direktsådd mest effektivt för att förebygga jordloppor

Jordloppor kan orsaka stora besvär för de som odlar vårraps. Men det finns flera metoder som minskar risken för angrepp. Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, har tagit reda på mer.

Hej fråga forskaren!

Jag odlar vårraps och har genom åren haft stora problem genom åren med jordloppor. Det finns ju inget bra växtskyddsmedel mot dem så jag undrar om forskningen har kommit fram till något annat man kan göra för att minska angreppen från jordloppor.

Karin

Hej Karin!

Jordloppor är något som drabbar många och du ställer en viktig fråga. Vi vände oss till Ola Lundin och Riccardo Bommarco på SLU som jobbat med projektet ”Avancerat integrerat växtskydd mot jordloppor i vårraps”. 

De svarar så här:

”Jordloppan är en skalbagge i familjen bladbaggar. Flera arter, främst i släktet Phyllotreta, förekommer i vårraps. De vuxna individerna angriper och orsakar gnagskador på groddplantorna vid vårrapsens uppkomst. Skadorna ökar vid varmt och torrt väder. Vid kraftiga angrepp kan hela bestånd duka under och det kan bli nödvändigt att så om fältet.

Det finns flera metoder som minskar risken för angrepp som man också kan testa kombinationer av. Den mest effektiva förebyggande metoden mot jordloppor är att direktså vårrapsen, alternativt att så i grunt bearbetad såbädd. 

Det viktiga verkar vara att det finns rikligt med skörderester från den föregående grödan. Jordlopporna trivs i bar jord i soliga lägen. Med mycket växtrester i markytan skapas ett fuktigare och svalare mikroklimat som jordlopporna inte trivs lika bra i och det kan också vara svårare för jordlopporna att hitta till rapsplantorna. 

Växtresterna kan dock även försvåra grödans uppkomst, speciellt om de är ojämnt fördelade, och det kan vara svårt att få till en optimal såbädd med tillräckligt med finjord till rapsfröet.

Det finns exempel på vårrapsodlare som lyckas väl med direktsådd och då är skyddet mot jordloppor starkt. 

Problemen med jordloppor blir större i glesa bestånd. Lite högre utsädesmängd och alla åtgärder som gynnar en hög, snabb och jämn uppkomst minskar därför också problemen, eftersom jordlopporna då sprids ut på ett större antal plantor och skadorna per planta därmed minskar. 

Vid allvarliga angrepp dödas många plantor strax före uppkomst och fler frön i backen ökar chansen för ett bra bestånd. Tidigare sådd gör ofta att grödan hinner komma upp innan jordlopporna hunnit bli som mest aktiva och är därför något som vi också rekommenderar.

Vid alltför tidig sådd ökar dock risken för frostskador på groddplantorna. En jordtemperatur på minst 6 grader kan därför vara ett riktmärke för vårrapssådd. 

Sedan i år (2021) finns det frön betade med ett nytt insektsmedel, Buteo Start, tillgängligt på marknaden för svenska odlare. Betningen skyddar mot angrepp av jordloppor, speciellt i tidiga utvecklingsstadium. 

När det finns gnagskador på mer än 10 procent av hjärtbladens yta i medeltal rekommenderar vi sprutning med preparat enligt Jordbruksverkets senaste rekommendationer för att begränsa jordloppornas skördebortfall. Bekämpningen ska bara ske när tröskeln är uppnådd. 

Det är viktigt att bevaka gnagskadorna eftersom angreppen kan öka snabbt när det är varmt och torrt. Har bara plantan kommit förbi det tidiga örtbladstadiet så minskar risken för skördeförluster även om bladangreppen kan se allvarliga ut.”

Mattias Norrby

Forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Elenore Wallin och Anna Törnfelt, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland respektive Gotland, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: lantbruksfragan@atl.nu

Läs mer

Här hittar du alla frågor under avdelningen Fråga experten