facebooktwittermail

Dikning och dränering ska skydda mot extremväder

Regn och torka har påverkat avkastningen på årets spannmålsskörd medan vallskörden överlag varit god, visar Hushållningssällskapets senaste fältrapport.

Täckdikning
Täckdikning i Värmland. FOTO: HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET

I Hushållningssällskapets senaste fältrapport fokuserar man på extremväder och vad det medför för konsekvenser för lantbruket. Ur ett långsiktigt perspektiv förutspår man högre skördar, nya grödor och högre tryck av skadegörare. Samtidigt som man redan nu konstaterar att dikningsbehovet är stort runtom i landet.