facebooktwittermail d

Dikning och dränering ska skydda mot extremväder

Regn och torka har påverkat avkastningen på årets spannmålsskörd medan vallskörden överlag varit god, visar Hushållningssällskapets senaste fältrapport.