facebooktwittermail d

Digitala balar utvecklas i Finland

Ett finländskt projekt är på väg att digitalisera stora delar av balhanteringen, genom att automatiskt implementera så kallade RFID-taggar i varje bal.

Om lösningen fungerar skulle den på sikt kunna användas för att underlätta sorteringen av olika foderkvalitéer.