facebooktwittermail d

Digital skogskväll med tema kvartalsrapporter

Virkesbörsen i samarbete med ATL och Ludvig & Co håller i denna skogskväll. Medverkar gör bland annat ATL:s skogsreporter Ulf Aronsson som i den här artikeln berättar mer om programmet. Du kan se programmet i efterhand här: 

Slutavverkning.
Virkesstudion Live tar bland annat tempen på hur det går för sågverken som sett rekordresultat under 2021. FOTO: ULF ARONSSON

Vad kommer veckans Virkesstudion live att fokusera på? 

– Virkesstudion kommer den här gången att fokusera på bolagens 
rapporter från tredje kvartalet. Vad har gått bra och vad har gått mindre 
bra, och vad överraskar och sticker ut? Troligen blir det en del fokus på 
sågverken, där vissa visar en nästan osannolik rörelsemarginal på 45 
procent. Men sedan är ju också frågan vad som kan vara att vänta 
framöver, både för massa, papper, kartong och sågade trävaror.

Vilka medverkar i programmet?

– Ulf Larsson, vd SCA, Katarina Levin, vd Setra, Viveka Beckeman, vd 
Skogsindustrierna och Magnus Kindbom, skogsdirektör på LRF 
Skogsägarna. Programmet leds av mig tillsammans med Per Hedberg och 
Carl Johan Moberg från Virkesbörsen.

Ulf Aronsson, skogreporter på ATL.
Ulf Aronsson, skogreporter på ATL. FOTO: DAVID LARSSON

Vad kan man dra för slutsatser av tredje kvartalets bokslutsrapporter?

– Generellt kan man nog säga att vi ser ganska bra resultat. Men man får 
tänka på att jämförelserna ofta görs med 2020, som på många sätt inte 
var ett normalår på grund av pandemin. Det som sticker ut är som sagt 
sågverken, där vårens enorma pristopp i USA fick verkligt genomslag i 
intjäningen för svenska sågverk först under tredje kvartalet. Frågan är vart
det tar vägen nu?

Priserna på sågad vara har ökat men inte virkespriserna – vad tror du är anledningen?

– Timmerköparna vill gärna framhålla att det är en fördel för säljarna om 
det inte är alltför tvära kast på timmerpriserna, vare sig nedåt eller uppåt, 
och att timmer och sågade trävaror är olika marknader. Och det stämmer 
ju också, sågverken har fått in det timmer de behövt utan att behöva höja 
priserna mer än de gjort. Sedan får man komma ihåg att den officiella 
svenska statistiken över virkespriser inte visar hela sanningen, och att de 
priser som betalas till skogsägarna under året med största sannolikhet 
ligger högre än statistiken visar.

 

Program:

Välkommen med Carl-Johan Moberg

Viveka Beckeman, vd Skogsindustrierna

Magnus Kindbom, skogsdirektör LRF

Ulf Larsson, vd SCA

Katarina Levin, vd Setra

Carl-Axel Andersson, Ludvig & Co.

Avslutning

Se fler avsnitt

Klicka här för att se de senaste avsnitten av Virkesstudion