facebooktwittermail d

Digital skogskväll - Krigets påverkan på virkesmarknaden

Med utblickar till bland annat Litauen, Kina och Ryssland får vi en inblick hur det pågående kriget påverkar virkesmarknaden.