facebooktwittermail

Viking Malt öppnar digital handel med odlare

Viking Malt startar digital plattform för att finska odlare enkelt ska sälja maltkorn direkt till mälteriet. Ett liknande system kan öppnas i Sverige men inget är beslutat än.

FOTO: MOSTPHOTOS

Från och med första september kan finska lantbrukare logga in på Viking Malts digitala plattform och sköta sina affärer med mälteriet där. Odlaren tecknar kontrakt, får prisinformation till mobilen när priserna ändras, och väljer tidpunkt för prissäkring. Här finns till exempel också resultat från förproverna när det gäller partiets kvalitet och information om datum och tid när maltkornet ska levereras till mälteriet.

– Just nu testar vi detta i Finland men sedan kanske vi flyttar över systemet även till de anläggningar vi har i Danmark, Sverige, Polen och i Litauen, säger Dieter Nowack, inköpschef på Viking Malt.

LÄS OCKSÅ Stor efterfrågan på maltkorn trissar upp priser

Olika strukturer

Däremot ser inköpsstrukturen olika ut i de olika länderna. Ungefär 65 till 70 procent av maltkornet som används i den finska anläggningen köps direkt av lantbrukarna. En orsak är att en mycket stor andel av de finska lantbrukarna har egen tork och lagringsmöjlighet. I Polen kontrakteras nästan hundra procent direkt från lantbrukare medan den svenska delen av Viking Malt i princip alltid köper maltkorn via spannmålshandeln. Mälteriets egen lagringskapacitet är också betydligt mindre i Sverige jämfört med i Finland och i Polen. Däremot direktleveras mellan 15 till 20 procent av maltkornsvolymerna från lantbrukare till mälteriet i Sverige även om affären går via en handlare.

– Vi försöker öka andelen som direktlevereras till oss eftersom det är ett sätt att minimera kostnaderna, säger Dieter Nowack.

LÄS OCKSÅ Skörden bättre än väntat

Flera vinster

Det finns också andra vinster med att maltkornet körs direkt från gården till mälteriet. Ju mer varan hanteras ju större är risken för att kärnkvaliteten försämras. Inga beslut är tagna om huruvida också svenska lantbrukare ska kunna sälja direkt till Viking Malt framöver via en digital plattform.

– Men vi är väldigt måna om att maltkorn ska vara en bra gröda för våra odlare, säger han.

Kan maltkorn bli en ännu mer attraktiv gröda genom att Viking Malt erbjuder fler möjligheter för odlare att prissätta sin vara skulle detta kunna vara ett alternativ även för den svenska marknaden.

PREMIUM Oväntat prisras slår mot svenska odlare

PREMIUM Börsaffärer ger bättre pris