facebooktwittermail d

Svår fårsjukdom har nått Sverige

En mycket smittsam klövsjuka på får har nu för första gången upptäckts i Sverige.

FOTO: MOSTPHOTOS

Smittsam digital dermatit har nu för första gången upptäckts i en svensk besättning. Sjukdomen, som främst finns i Storbritannien och på Irland, orsakas av bakterier och kan leda till att klövkapseln lossnar. Den är också mycket svår att behandla.

Hur smittan kommit till den drabbade besättningen är inte klart, enligt Gård- och djurhälsan. Två möjligheter är att den kommit till Sverige via importerade livdjur eller att smittan kan ha skett via nötdjur som kan ha en lindrigare variant av sjukdomen.

Ett tidigt symtom är sår eller svullnader vid övergången mellan klövhorn och hud. Inkubationstiden är en till två veckor.