facebooktwittermail

Dieseltjuv på besök

I förra veckan var det dags igen. Trollenäs Schakt fick två dieseltankar tömda. Entreprenörer med ambulerande verksamhet har särskilt svårt att skydda sig.


TROLLENÄS (ATL)
Hemma gör man med staket och avspärrningar vad man kan för att försvåra stölderna. Fordon har bara en väg att köra och där tänker man nu sätta upp en bom.

Staket hjälper inte


Men staket hjälper inte alltid, konstaterar Paul Nilsson hos Trollenäs Schakt. En tjuv som tar sig in i en inhägnad stjäl enkelt på distans med hjälp av en rulle slang och en pump. Vid de senaste tillgreppen borrade respektive skar tjuven hål i tankarna.

I fjol skedde enligt polisens kartläggning nära 2 500 dieselstölder i södra och västra Sverige. Bara i Skåne stals över 400 kubikmeter. Lagligt inköpt och förvarad diesel är genom sitt värde och sin tillgänglighet i cisterner och fordonstankar ett attraktivt byte för obehöriga och därtill växer den svarta marknaden. Från att ha varit försumbart har antalet dieselpersonbilar närmast exploderat och stora kvantiteter lättflyttad diesel förs utomlands i både bilar och fartyg.

Problemet sprider sig


Tidigare var stölderna främst ett problem i skogslänen och längs byggen som Botnia­banan, med glest mellan både poliser och åsyna vittnen. På senare tid har problemet spritts söderut.
Ett motmedel är att göra dieseln svårtillgänglig och att bevaka och larma. Ett framför allt norrländskt knep, utformat av Skogsmaskinföretagarna och Stöldskyddsföreningen, är att färga dieseln blå. Det gör den inte svårare att stjäla men knepigare att sälja. För fem öre per liter blir dieseln oattraktiv och ur så märkta tankar har stölderna nästan helt upphört. Så länge köparna inte börjar handla sinsemellan och försämra spårbarheten tycks knepet fungera.

På gång är också "dna-märkning" som gör dieseln spårbar också blandad med annan diesel. Men för att göra riktig nytta krävs också att straffen avskräcker. Enligt Stöldskyddsföreningen döms i dag bara ett tiotal dieseltjuvar per år.

Märkning hjälper


Märkningen kan ha minskat antalet stölder.

-Man för register över vilka som köper färgen och det har ju polisen möjlighet att kolla, säger Lotta Mauritzon på Svenska Stöldskyddsföreningen som ser stölderna som ett stort problem för dem som drabbas.

-För enmans- och fåmansföretag med små marginaler kan det vara riktigt kännbart.

Teknikutvecklingen komplicerar. Utbudet av sladdlösa verktyg är stort och att låsa in tanken i en container kan försena men knappast stoppa. Därtill har entreprenadmaskiner ofta dåligt stöldskydd och kan enligt Paul Nilsson i en del fall startas med vad som närmast får ses som en standardnyckel.

Inte prioriterat


Polisen prioriterar inte dieselstölder särskilt högt så man får lita till att tjuven klantar sig. Och det är inte ovanligt.

Nyligen välte ett ekipage ­sedan det skvalpande stöldgodset överraskat föraren i en kurva och ekipaget vält. Jan Vainult