facebooktwittermail

Dieselolja från tall i vår

I vår introduceras talldieseloljan på marknaden, från Hälsingland och söderut.

Fossil dieselolja lär aldrig bli miljövänlig men tar ett stort steg mot förbättring när drivmedelsföretaget Preem i april lanserar ett dieselmotorbränsle med 20 procent biologiska beståndsdelar.

Lägre koldioxidutsläpp


Den nya soppan, som ger 16 procent lägre koldioxidutsläpp, kallas Evolution diesel och är en homogen standardprodukt, en raffinerad mix av 80 procent fossil miljöklass 1-diesel och 15 procent råtallolja från massaindustrin.

I den färdiga produkten blandas 5 procent rapsdiesel, RME. Resultatet är kompatibelt med fossildiesel och kan användas i alla dieselmotorer, stora som små.

Köldegenskaper


En komplikation är rapsoljans köldegenskaper varför sommariblandningen på 5 procent RME vintertid får sänkas till 3 procent.

En begränsande faktor är också tillgången på råtallolja. Preem har i dag en kapacitet på cirka 100 000 ton vilket är nog för 600 000 ton färdigt bränsle.

Inga konstigheter


Bränslet har redan provkörts över 100 000 mil, bland annat av dagligvarudistributören Dagab som i vår ska köra alla sina 116 lastbilar på det nya bränslet.
- Vi har inte hittat några konstigheter. Varken chaufförer eller verkstäder har märkt någon skillnad så vi är övertygade om att detta är en normalbra diesel med bättre miljöegenskaper, säger Dagabs transportchef Anders Enderport.

Bränslet kommer att säljas till samma pris som fossil diesel och ersätter den traditionella dieseln på 366 av kedjans 600 stationer, från Hälsingland och söderut.

De sänkta koldioxidutsläppen är i princip stora nog för att kunna påverka fordonsskatten för vissa personbilar men sådan är inte lagstiftningen. Den låter brukarens belöning stanna vid ett renare samvete.Jan Vainult