facebooktwittermail d

Dieselbeskattningen ska utredas

Den Sverigeunika miljöklass 1-dieseln kanske får vara kvar. Efter lång debatt beslöt riksdagen på onsdagen att regeringen ser över dieselbeskattningen.

Upprinnelsen är två moderata motioner som vill sänka skatten på den så kallade europadieseln till samma nivå som för den miljöklass 1-diesel som Sverige gick före med redan i början av 90-talet.

Motionärernas argument är att europadieseln numera är lika ren och därtill billigare genom att den är enklare att framställa.

Maktkamp


Parallellt med politiken förs en kamp mellan oljebolagen Statoil och Preem. Preem ligger i framkant av bränsleutvecklingen och hävdar att även om svavlet numera är borta ur båda så ger europadieseln större, hälsovådliga partikelutsläpp.

Att europadieseln av tekniska skäl hänförs till miljöklass 3 ger ett skattepåslag på 40 öre per liter.

Vill minska skillnad


Regeringsalliansen vill stödda av Sverigedemokraterna minska skatteskillnaden med motiveringen att nya bilar i dag har partikelfiltrering av avgaserna.

Detta fick miljöpartisten Helena Leander att påpeka att 75 procent av dieseln används i fordon med otillräcklig rening och att det lär ta 10 år innan detta är åtgärdat.Jan Vainult