facebooktwittermail d

Diesel allt mer populärt

Försäljningen av diesel steg i Sverige under februari i år medan bensinförsäljningen minskade.

Försäljningen av diesel ökade och var i februari månad cirka 411 600 kubikmeter, en uppgång med omkring tre procent gentemot i fjol, enligt preliminär statistik från Svenska Petroleuminstitutet, SPI.

Bensinförsäljningen minskade med 3 procent i februari i jämförelse med samma månad föregående år, till 306 200 kubikmeter. E85 försäljningen steg och uppgick i februari i år till cirka 11 100 kubikmeter, en ökning med cirka 18 procent. ATL.nu