facebooktwittermail d

Detta krävs för din drönarmodell

Från och med i dag kan du ta reda på vad som krävs för att du ska få fortsätta att flyga med just din drönare inom jord- och skogsbruket. Som ATL tidigare har berättat träder ett nytt regelverk i kraft vid halvårsskiftet, som innebär krav på drönarkort och registrering för vissa utövare.

Det nya regelverket träder i kraft 1 juli. Arkivbild.
Det nya regelverket träder i kraft 1 juli. Arkivbild. FOTO: MOSTPHOTOS

Inom jord- och skogsbruket har drönarna blivit populära för att inventera allt från vildsvinsskador till skador på skogen. Men i framtiden är förhoppningen att drönarna ska kunna användas till så mycket mer, som till fjärrtransporter, men också för att kartlägga allt från ogrästryck till kvävebehov inom den allt mer avancerade precisionsodlingen.

LÄS OCKSÅ: Svenska Solvi utvecklar precisionsodlingstjänster för drönare

Allt detta ställer i sin tur helt nya krav i takt med att antalet drönare ökar inom praktiskt taget alla verksamhetsområden. För att höja säkerheten och samtidigt underlätta för verksamhetsutövarna införs därför en rad nya regeländringar i Sverige i syfte att samordna regelverket inom EU.

För svensk del innebär detta bland annat att det införs en rad nya viktklasser, samt krav på utbildning av så kallade fjärrpiloter och registrering av dem som ansvarar för flygningen. För dig som är nyfiken på de viktigaste reglerna har ATL sammanställt mer information i den här artikeln.

Sök på din modell

Från och med i dag, alltså den 4 maj, har Transportstyrelsen också släppt en guide på sin webbplats där du kan ta reda på vad som gäller för just din modell eller den drönare som du har tänkt köpa. Men där kan du också ta del av det utbildningsmaterial som krävs för att ta drönarkort, samt en samling över det regelverk som finns.

Som ATL tidigare har berättat kommer de flesta drönarna att placeras i den öppna kategorin vilket innebär att de inte kräver något tillstånd från Transportstyrelsen, så länge man flyger inom synhåll och max 120 meter över marken, och inte över människor. För drönare över 25 kilo, eller för den som vill flyga utom synhåll, högre än 120 meter och i närheten av människor krävs alltså ett särskilt tillstånd hos Transportstyrelsen, vilket innebär att det ställs en hel del nya krav på den som exempelvis vill använda sin drönare för inventering inom jord- och skogsbruket.

Dessa drönare kommer kortfattat att omfattas av antingen den så kallade specifika eller certifierade kategorin.

Som tidigare kan det dessutom krävas tillstånd för att sprida bild- och filmmaterial, samt för att flyga inom flygplatsers kontrollzoner.

Det nya regelverket träder i kraft 1 juli. OBS: Sedan denna artikeln skrev har datumet flyttats fram på grund av coronapandemin. Nytt datum är 4 januari 2021.

Läs mer på: transportstyrelsen.se/dronare