facebooktwittermail d

”Prata med grannarna om vägunderhållet”

En inte ovanlig fråga är vem som ska sköta och betala underhållet när flera delar samma väg. ATL:s expert Lisa Kylenfelt svarar på en läsarfråga och reder ut vad som gäller.

Jag har en fråga angående en väg vi har till vårt hus. För att komma till huset så måste man avvika från kommunala vägen och in på en liten grusväg som tillhör vårt hus. Det finns två hus till innanför som också måste ha tillgång till vägen för att komma fram till deras hus. Så de har servitut för att köra där. Dock bara hört att det är så, inget sett. Innan det så var det en asfalterad väg till i alla fall ena huset, och då var det kommunen som ägde den och tog hand om det. Jag har försökt skriva till kommunen och undrade om de till exempel kan ta tillbaka vägen då vi som ägare inte kan göra något med den delen av vår tomt och bara får fixa underhållet. Fast det inte bara är vi som utnyttjar den. Men kommunen skrev då, att när det inte är allmän mark så kan kommunen inget göra. Hur ska man gå tillväga? Eller kan man begära av grannarna att dom ska vara med och bidra till underhåll av väg? 

Sebastian

Hej Sebastian! Tack för att du läser och skriver till spalten.

Först bör du ta reda på om grannfastigheterna har servitut på er enskilda väg. Det gör du lättast genom att först kolla med Lantmäteriet om det finns några servitut avseende väg inskrivna i fastighetsregistret. Grannfastigheterna kan dock ha giltiga servitut om rätt till väg även om servitutet inte är inskrivet i fastighetsregistret. 

Om inskrivning saknas så gör du bäst i att fråga grannarna om de har skriftliga servitut om rätt till väg, eller vad de annars grundar sin rätt till väg på. Inskrivningen medför att servitutet automatiskt gäller även vid ägarbyte av fastigheterna. Om man inte skriver in servitutet så måste man göra förbehåll om det vid ägarbytet för att det ska vara fortsatt giltigt.

Vad gäller väghållning är ansvaret fördelat på så sätt att staten (Trafikverket) eller kommunen ansvarar för de allmänna vägarna, kommunen ansvarar för de kommunala gatorna och vägarna, och samfällighetsföreningar eller enskilda fastighetsägare ansvarar för de enskilda vägarna.

Kommunens skyldighet att sköta väghållningen gäller först och främst gator inom stadsplaner och inom detaljplaner där kommunen är huvudman för allmän plats. För att kommunen ska ta över ansvar för enskild väg krävs därför normalt att detta bestäms i en detaljplan. Det förekommer dock att kommuner frivilligt tar över ansvaret för enskilda vägar, främst när det finns ett allmänintresse såsom att man vill förbättra standarden i ett område, eller där man vill utjämna orättvisor mellan bebyggelseområden med och utan kommunalt åtagande. Utan att veta närmare skulle jag tro att allmänintresset av att kommunen ska sköta väghållningen för enskild väg för ett fåtal fastigheter är litet.

Här borde du i stället tala med grannarna om underhållet. Vanligtvis är det de som har servitutsrätt till en annan fastighet som svarar för underhållet. Bara om parterna är överens om det får servitutet innehålla en skyldighet för den tjänande fastigheten att underhålla exempelvis en väg. Är inget sådant avtalat så svarar inte du för underhållet, och då får ni diskutera hur ni ska göra framöver. Lycka till.

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Anna Törnfelt och Sandra Posse, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Gotland respektive Västra, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: Ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: Skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: Juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: Lantbruksfragan@atl.nu

Läs mer:

Här hittar du alla frågor under avdelningen Fråga experten