facebooktwittermail d

Ny undersökning visar: Detta är bondens viktigaste uppgift

Nio av tio anser att lantbruket är en samhällsviktig verksamhet.

Det visar en ny undersökning där drygt 2 000 svenskar fått svara på frågor om vad lantbrukets viktigaste uppgifter är. 

Kvinna står i vetefält och tittar på skördetröska.
Var tredje tillfrågad i undersökningen tycker att bondens viktigaste uppgift är att producera livsmedel på ett för klimatet och miljön hållbart sätt. FOTO: ISTOCK

Undersökningen har utförts av Novus på uppdrag av Landshypotek bank.

I den framgår det att var tredje tillfrågad tycker att lantbrukarens viktigaste uppgift är att producera livsmedel på ett för klimatet och miljön hållbart sätt. Var femte svarande anger att det är att bidra till en levande landsbygd genom företag och arbetstillfällen. 

Åtta av tio i undersökningen anser att det är rimligt att svenska lantbrukare ska få särskilt stöd av politikerna för att utföra sitt arbete. 

En majoritet av de svarande – 95 procent – instämmer dessutom helt och hållet, eller till stor del, i att lantbruket är en samhällsviktig verksamhet.

Sammanlagt deltog 2 056 personer i åldern 18-79 år i undersökningen. Av de svarande var 36 procent bosatta i storstäder.