facebooktwittermail d

Detta är bakgrunden till konflikten om HVO

Medan HVO-försäljningen exploderar, sjunker försäljningen av de övriga biodrivmedlen.