facebooktwittermail d

Detaljerna om irländska gränsen är ännu oklara

Storbritannien och EU har tagit ett stort kliv mot ett avtal efter brexit, men frågan om hur gränsen mellan Nord-Irland och Irland ska se ut har ännu inte fått någon lösning.

Storbritanniens premiärminister Theresa May och EU:s president Jean-Claude Junker har nu enats kring en 7200 ord lång rapport som till stora delar banar väg för mer konkreta uppgörelser om hur relationen mellan de båda parterna ska se ut efter att Storbritannien lämnar EU i mars 2019.

Men några detaljer kring hur gränsfrågan mellan republiken Irland och Nord-Irland ska se ut presenterades inte efter mötet. Båda parter säger sig dock vilja respektera tidigare avtal som rör den politiskt känsliga gränsen mellan den katolska republiken Irland och det protestantiska Nord-Irland.

I rapporten sägs det att Storbritanniens målsättning är att i enlighet med tidigare avtal undvika en "hård gräns" med tull- och passkontroll och som ryms inom det övergripande avtalet med EU.

Skulle inte detta vara möjligt kommer Storbritannien att försöka hitta särlösningar som tar hänsyn "till de unika omständigheterna" på den irländska ön.

Undvika "hård gräns"

Även om EU också säger sig vill respektera tidigare fördrag, uppgörelser och avtal som reglerat Irlands syd-nordliga gräns, säger man inget om hur en "hård gräns" ska kunna undvikas och hur alternativet ser ut. Däremot säger parterna att man i nästa förhandlingsomgång ska komma med mer detaljerade förslag.

För jordbruket och livsmedelsindustrierna på båda sidan gränsen är det helt avgörande att det även i fortsättningen blir en kompabilitet mellan olika standards inom livsmedelsproduktionen och primärproduktionen och att varor; råvaror, halvfärdig och bearbetade livsmedel kan flyt fritt mellan de olika länderna.

Irland producerar mat för närmare 50 miljoner människor och hela 40 procent av exporten går till Storbritannien.

LÄS MER: Irländska bönder riskerar miljardförlust

LÄS MER: Klart nu – så blir Brexitvillkoren