facebooktwittermail d

Det våras för björk inom skogsindustrin

Efterfrågan på förädlad björk ökar. Samtidigt är tillgången på björkfrö en utmaning för plantskolorna. 

– Det tar tid att få igång odlingen av björk, säger Helene Bergström, affärsområdeschef på Svenska Skogsplantor. 

Björkträd.
Intresset för förädlad björk drivs på av fler medvetna skogsägare samtidigt som efterfrågan hos skogsindustrin har ökat. FOTO: CECILIA PERSSON

Intresset för förädlad björk drivs på av fler medvetna skogsägare samtidigt som efterfrågan hos skogsindustrin har ökat.