facebooktwittermail d

Det svenska mjölkpriset drar ifrån

Nu drar priset på svensk mjölk ifrån det europeiska. Det är början på en separat svensk marknad som kan komma att stjälpa den svenska produktionen, menar en expert.

Den svenska mjölkproduktionen kan komma att minska när en separat svensk marknad utvecklas. Det menar råvaruexperten Torbjörn Iwarson.
Den svenska mjölkproduktionen kan komma att minska när en separat svensk marknad utvecklas. Det menar råvaruexperten Torbjörn Iwarson. FOTO: ANN LINDÉN

De senaste månaderna har det svenska mjölkpriset dragit om det genomsnittliga europeiska priset och den svenska råvaran handlas nu med en premie om 11 procent. Det skriver råvaruexperten Torbjörn Iwarson i sitt senaste marknadsbrev.

– I februari förra året var den premien bara 3 procent så något håller alltså på att hända. Går man tillbaka till februari 2015 var det svenska priset istället 6 procent lägre än det europeiska genomsnittet, säger Torbjörn Iwarson.

Han menar att det är ett tecken på att en separat svenska marknad för framförallt dryckesmjölk håller på att växa fram, enligt samma mönster som utvecklingen för det svenska grisköttet.

– Det handlar om en tudelning av den svenska marknaden där det kommer att importeras mjölk via till exempel ost och yoghurt medan dryckesmjölken kommer att vara främst svensk.

– Den har drivits på av lokala uppstickare som till exempel Värmlandsmjölk och Glada Bonden som drar nytta av efterfrågan på det svenska och lokala, fortsätter han.

Det är dock en utveckling som inte kommer att gynna den svenska mejerisektorn i sin helhet eftersom den totala produktionen då kommer att sjunka, menar Torbjörn Iwarson.

– Det betyder att omvandlingstrycket för svenska mjölkproducenter att bli mer konkurrenskraftiga kommer att försvinna eller i alla fall bli mindre. I sin tur leder det till att den svenska mjölknäringen kommer att minska. Vi kommer ha ett antal större producenter som förser marknaden med svensk råvara, men därmed stänger man dörren för tillväxt i den svenska mjölknäringen.

Om den utvecklingen fortgår kan även näringar och organisationer runt den svenska mjölkproduktionen komma att minska.

– Ja, det blir väl konsekvensen. Det kan vara svårt att se hur den svenska särarten skulle kunna upprätthålla den nivå vi ser idag, menar Torbjörn Iwarson.

Så här ser prisutvecklingen ut: