facebooktwittermail d

Det surrar i bi-Sverige

Thomas Dahl, ordförande i Biodlingsföretagarna, menar att svensk honung har stora möjligheter på exportmarknaden.

?autoplay=1&mute=1[YouPlaySinglePlayer video="559,584,72851" ]