facebooktwittermail d

"Det största jag har upplevt"

LRF:s förbundsordförande Helena Jonsson lovordar regeringens nationella livsmedelstrategi. Den är det största hon upplevt under sina år i branschen, säger hon i ett pressmeddelande.

Helena Jonsson, förbundsordförande för LRF.
Helena Jonsson, förbundsordförande för LRF. FOTO: GÖRAN BERGLUND

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) presenterade nyss regeringens förslag till nationell livsmedelstrategi som ska sträcker sig fram till 2030. Sven-Erik Bucht vill se en ökad livsmedelsproduktion och ökad konkurrenskraft i svensk livsmedelsproduktion och vill nu göra det lättare för landets producenter i flera avseenden.

Helena Jonsson, förbundsordförande för LRF, säger att det för första gången finns en ordentlig politik för svenskt jordbruk.

"Det som nu händer på livsmedelsområdet med överenskommelser över block- och partigränser, långsiktiga mål, en genomarbetad strategi och inom kort en konkret handlingsplan är oerhört stort för lantbrukssverige, faktiskt det största jag själv har upplevt under alla mina år i branschen", skriver Helena Jonsson i ett pressmeddelande.

Helena Jonsson pekar på att alla politiska förslag som rör jordbruket måste ta hänsyn till den nationella strategin. Det betyder att förslaget om vägslitageskatt inte kan genomföras. Det skulle nämligen innebära försämrad konkurrenskraft.