facebooktwittermail

Det stoppar en fördubbling av kycklingexporten

Exporten av svensk kyckling skulle kunna fördubblas. Potentialen för kycklingdetaljer och kläckägg ligger på sammanlagt närmare 800 miljoner kronor årligen.

Efterfrågan på kyckling växer i hela världen. Den svenska kycklingbranschen har en exportpotential på kycklingdelar för över 400 miljoner kronor. En annan möjlig exportvara med stor potential är kläckägg, där värdet beräknas kunna uppgå till 300-400 miljoner kronor. Det som krävs för att nå dit är tillstånd att vaccinera fjäderfä och mera snabbfotad handläggning från svenska myndigheter.