facebooktwittermail d

Skogsdatalabb ska möta skogsskador och klimatändring

Det nationella skogsdatalabbet får tillskott på 8 miljoner kronor. Det ska ge bättre data för att hantera skogsskador och som underlag för mer klimatsmart skogsbruk.