facebooktwittermail

Krafttag krävs för att landsbygden ska leva

Utarmningen av landsbygden måste upphöra. Satsa på högre självförsörjningsgrad och håll EU borta från skogsbruket, skriver Birger Lahti, Vänsterpartiet. 

Kommunerna måste få det av vinsterna från vindkraften, skriver Birger Lahti. FOTO: MAGNUS HJALMARSSON NEIDEMANN/SVD/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

 Semestertider betyder oftast lite mer liv i de annars utdöende glesbygdsbyarna. Stugorna får liv, gräsmattorna blir klippta och många utebastur värms i stort sett varje kväll. Det är härligt att beskåda dessa återvändare som blev tvungna att lämna byarna på grund av brist på utkomstmöjligheter.

Det som oroar mig är hur länge det finns så mycket liv kvar i bygden att livsgnistan fortfarande glöder när återvändarna kommer och ger liv i bygden, och hur länge finns det kvar en mack, affär och farbara vägar, samt kommunal service så att sophämtning och slamtömning fungerar. Varför jag målar denna skeptiska bild som ett orosmoln är bristen på framtidspolitik.

Hela landet ska leva, det har väl alla hört i decennier. Men handen på hjärtat, har det gått åt rätt håll? Jag vill påstå att oavsett färg på regeringar så har utvecklingen gått åt samma håll. Vi har sett en utarmning av gles- och landsbygd.

Storstadsområden runt våra tre största städer lider av trängsel, bostadsbrist och misär som blir en konsekvens av arbetslöshet och ojämlikhet. Samtidigt kämpar små kommuner, som ofta tappat halva sin befolkning med att få ekonomin att räcka till all den service som invånarna har rätt till. Det blir särskilt utmanande för de kommuner där befolkningen därtill är ålderstigna och behovet av hjälp ökar, och den åldersgruppen som ska utföra servicen helt enkelt saknas.

Men så här eländigt behöver det inte vara, vi kan ändra på utvecklingen. Att EU har inneburit många bra saker medger jag, fast jag röstade mot EU-inträdet, men det finns även mindre bra saker som vi måste dras med.

Först så vill jag klargöra att vi i Sverige måste få upp vår självförsörjningsgrad vad gäller livsmedel. Vi måste se till att all den jordbruksmark som vi har i landet bidrar med antingen växtbaserade proteiner eller att vallodlingar bidrar till livsmedel via mulen. Så kan en döende landsbygd få ett till ben att stå på och bidra till vårt välmående, men då måste jordbrukspolitiken vara nationell.

När det kommer till skogspolitiken gäller samma sak. EU ska inte bestämma över vår skogspolitik, först och främst av anledningen att vår skog skiljer sig så oerhört från sydeuropéernas. För det andra förstår de sig inte alls på vårt skogsbruk.

Om vi ska få till utveckling på orter som har tömts på folk så måste det finnas utkomstmöjligheter, bostäder, fritid och omsorg för både barn och gamla samt fungerande infrastruktur. Allt detta skulle vara möjligt om de incitament som ska attrahera företag och familjer att flytta ut till landsbygden vore utformade så att dessa individer känner att detta är på riktigt och de kan få ett bättre liv på landet. Men då måste politiken gripa in och göra satsningar.

Det finns i dag ingen landsbygdsminister på plats. Budgetframtiden för denna regering är högst osäker. Men behöver det vara så?

Vänsterpartiet har drivit frågan om att avskaffa sjuklöneansvaret för mindre företag. Jag har svårt att tro att en Centerpartist skulle avstyrka dylikt om det utformades så att det gynnar just småföretag på landsbygden.

Vi har sett att debatten om den förnybara energin i form av vindkraft blir ett hett ämne allt fler kommuner. Vi måste hitta ett sätt att ersätta de kommuner där exploateringen sker. Samma sak borde gälla naturresurser, att mer borde stanna kvar i de kommuner vars naturresurser skapas för att de ska få ut mer av de värdena.

Detta är några exempel på en trolig samsyn som politiken borde kunna hitta för att få till först en budget men vidare givetvis en förändring av landsbygdspolitiken så att uttrycket att hela landet ska leva får verklig betydelse.

 Birger Lahti

Landsbygdspolitisk talesperson Vänsterpartiet 

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.


SkogspolitikEU-politik