facebooktwittermail

Det måste bli lättare för unga att ta över gården

Regeringen måste stimulera det unga företagandet på landsbygden.

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Sverige har nyligen fastställt en nationell livsmedelsstrategi. Det inger hopp och framtidstro för unga lantbrukare. Men för att ökad livsmedelsproduktion ska kunna bli verklighet så måste möjligheterna öka för oss som vill ta över en gård eller starta ett landsbygdsföretag. Det kan röra sig om investeringar på tiotals miljoner kronor.

I dag är medelåldern alldeles för hög inom det gröna näringslivet med en snittålder på 58 år. För att Sverige ska lyckas krävs unga bönder som vågar satsa på framtiden. EUs extra direktstöd till unga bönder ifrågasätts. Unga bönder har inte har råd att säga nej, men det är inte det optimala sättet att gynna ungdomars konkurrenskraft.

Vi unga lantbrukare frågar därför vad regeringen gör för att underlätta den nödvändiga föryngringen? För det är vi företagare på landsbygden som möjliggör Sveriges övergång till ett fossilfritt och hållbart samhälle.

EUs revisionsrätt ser just nu över EU-stödet till unga bönder under 40 år. Bakgrunden till att stödet infördes är att antalet unga jordbrukare inom EU stadigt minskat, enligt statistiken från 3,3 miljoner kronor 2003 till 2,3 miljoner 2013. EU-revisionens rapport pekar på att det är svårt att bedöma om det extra stödet bidrar till den generationsväxling som är ursprungstanken med instiftandet.

Även om det inte är ett optimalt sätt att gynna tillväxten av unga lantbrukare är det med tanke på de tuffa ekonomiska förutsättningarna i dag svårt att säga nej till de extra direktstöden. Men vi unga som vill satsa inför framtiden behöver istället en stödform som hjälper oss att långsiktigt utveckla verksamheten och skapa fler konkurrenskraftiga företag.

Ett generationsskifte inom det gröna näringslivet är ofta en komplicerad process där juridiska faktorer, ekonomiska hinder och överlåtelser kan ta lång tid. Därför lanserar vi idén om att jordbruksstöd behövs både till de yngre lantbrukare som vill ta över gårdar och de äldre som vill lämna över men inte anser sig att ha råd med detta. Vi önskar nationella myndigheter som tar sitt ansvar och politiska beslut som minimerar ytterligare regelkrångel om EU-kommissionen väljer att skärpa reglerna för unga företagares stöd.

Vi i LRF Ungdomen inbjuder till en dialog om hur detta ska gå till så att vi unga företagare kan göra det vi brinner för utan att riskera att fastna i ännu mer byråkrati. Vi behöver fokusera på rätt mål för att vi ska kunna konkurrera med livsmedelsproducenter i övriga Europa.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har på sin officiella Facebooksida uttryckt sig positivt om att allt fler unga söker EU-stöd. Det KAN vara ett kvitto på att vi blir fler. Men det är en felsyn att unga företagare ska behöva söka extra direktstöd för att få stabilitet i sin verksamhet.

Vi kräver att regeringen inom livsmedelsstrategins ram stimulerar en utveckling av ungt företagande genom underlättande av generationsskiften. För en framtida svensk konkurrenskraftig livsmedelsproduktion måste det bli lönsamt att driva företag på landsbygden.

Emilia Astrenius Widerström

Ordförande LRF Ungdomen