facebooktwittermail d

Det måste bli enklare att bygga bredband

Det finns behov av att se över bredbandsstödet så att hela Sverige får ett snabbt bredband. Men man måste ta hänsyn till de lokala aktörerna när nya regler skapas, skriver Terese Bengard, Hela Sverige ska leva.

FOTO: MOSTPHOTOS/PRIVAT

Riksrevisionen har nyligen släppt sin rapport ”Bredband i världsklass”. Den visar att Sverige är ett av de länder i världen som har bäst tillgång till bredband men den pekar också ut en del problem. Framför allt finns en oro över att bredbandet inte ska nå ut till landsbygden i den omfattningen att bredbandsmålet uppnås.

Rapporten belyser bland annat de konkurrensproblem som finns. De privata aktörerna upplever att vissa kommuner hindrar dem från att etablera sig, medan kommuner tycker att de privata aktörerna ”plockar russinen ur kakan”. Det finns indikationer på att bredbandsstödet delvis har gått till kommersiellt attraktiva områden istället för till områden där det saknas kommersiella förutsättningar, och dessa finns ofta på landsbygden.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att se över utformningen av bredbandsstödet till nästa programperiod för att säkerställa att stödet enbart går till utbyggnad till hushåll och företag som inte finns i kommersiellt attraktiva områden.

Det är viktigt att stöden går till dem som behöver det mest, men vi vill också varna för de problem som kan uppstå om man ytterligare förändrar förutsättningarna för bredbandsstödet.

I dag upplever många fiberföreningar att det är svårt att söka i systemet. Det finns utmaningar med upphandling, likviditet och att få ansökan beviljad, men också med att få ut stödet. Redan i dag är det för krångligt och byråkratiskt. Ytterligare regelverk får inte försvåra hanteringen då det är ideella föreningar som lägger sin tid, sin själ och sitt hjärta i detta arbete.

Många föreningar får avslag och det kan vara förödande för den fortsatta utbyggnaden. Med hårdare regler kan det bli en gränsdragningsproblematik där man inte får stöd om man ”ligger på fel sida”, vilket kan hindra smarta samordningsfördelar och samverkan. Då är det viktigt med flexibilitet och lokala och pragmatiska lösningar.

Bredbandsforum och Byanätsforum har en viktig roll i detta och vi hoppas att de ska få vara med i utformningen av nya regler. Vi vara med och bidra till att hela Sverige får tillgång till snabbt bredband då det är en ödesfråga för utvecklingen av landet. Om arbetet mattas av och målen inte uppfylls tappar Sverige i konkurrenskraft och klyftan mellan stad och land riskerar att öka.

Terese Bengard

Verksamhetschef Hela Sverige ska leva