facebooktwittermail

"Det kommer fortsätta svänga"

Efter de senaste årens jätteinvesteringar behöver skogsbolagen nu få göra vinster. Det anser Johan Freij på Danske Bank. – Jag tycker att man redan nu kan se att skogsägarna utnyttjat sin makt med de prishöjningar som varit, säger han.

"Flera skogsindustriföretag har gjort astronomiska investeringar vilket gagnar skogsägarna på lång sikt", säger Johan Freij på Danske Bank.
"Flera skogsindustriföretag har gjort astronomiska investeringar vilket gagnar skogsägarna på lång sikt", säger Johan Freij på Danske Bank. FOTO: ULF ARONSSON

Skogsägarnas rotnetto har minskat under flera år. Med hänsyn till inflationen borde priset på massaved vara runt det dubbla i kronor för att ligga i nivå med betalningen under 1980- och 90-talet. Samtidigt gör skogsbolagen nu storvinster på cellulosan.