facebooktwittermail d

”Det kan Karl Hedin lära Svenskt Näringsliv”

En företagsledare som inte kan beskyllas för att vara tyst är Karl Hedin. Och kanske har Svenskt Näringsliv något att lära av honom, skriver ATL:s ledarskribent Edvard Hollertz.

FOTO: ATL

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Industriledaren Karl Hedin är känd för sina tydliga politiska åsikter. Han är en återkommande kritiker av vargförvaltningen. Han är en försvarare av det privata ägandet av skog. Och han uttalar gärna kravet på återinfört tjänstemannaansvar.