facebooktwittermail

Blir det rusch efter skyddsvärd skog nu?

Domen om rätten till ersättning för fjällnära skog har satt fart på avverkningsansökningarna. Kan det i förlängningen innebära en köprusch för skyddsvärd skog?

Hittills i år har avverkningsansökningar för uppåt 11 000 hektar fjällnära skog lämnats in, nästan fyra gånger så mycket som årsgenomsnittet under 1995-2019. Till viss del är det ett uppdämt behov: Sedan Skogsstyrelsen 2016 slutade att betala ersättning vid avslag gick ansökningarna ned.