facebooktwittermail d

Det här vill banken veta – bästa tipsen inför lånemötet

Planerar du att ansöka om ett lån för att investera i verksamheten? ATLs ekonomicoach ger sina bästa råd för hur du förbereder dig inför bankmötet.

FOTO: ATL

Vi är på gång med att investera i vår mjölkproduktion, vi planerar att bygga ut och sätta in robot. Det har tidigare gått bra att låna pengar till nya investeringar eftersom vi har bra utrymme i fastigheten för att ta säkerhet. Men nu har flera kollegor sagt att det har blivit så svårt att få hjälp med finansiering till djurstallar. Vi undrar hur vi ska tänka och vad vi behöver göra för att vi ska få lån till att utveckla vår verksamhet?

Marie och Björn

Det är bättre att låta en bank svara på frågan om det har blivit svårare att låna till nyinvesteringar. Jag ska i stället försöka ge en bild av vad som är bra att ha koll på för att ni ska ha de bästa förutsättningarna inför ett bankmöte.

Det viktigaste är att ni som företagsledare och kunder skapar förtroende hos banken, eftersom det är ni som kör företaget. Många viktiga saker finns i era huvuden, men även andra samarbetsparter behöver ha insyn i företaget. Har ni allt underlag får ni i de flesta fall hjälp med finansieringen till den nya investeringen.

Redan när jag jobbade på bank för drygt tio år sedan hade de flesta banker lämnat det vi slarvigt kallar ”pantbelåning”. I dag är det återbetalningsförmågan och kassaflödet i företaget som är viktigt. Kreditgivaren tittar alltså på hur lång tid det kommer att ta att betala tillbaka skulden.

Det är tyvärr lite negativt för lantbruket att kassaflödet blir så betydelsefullt vid kreditgivning. Många investeringar är riktigt kapitalkrävande och det är ganska vanligt med ett svagt kassaflöde i lantbrukssektorn – även om det finns gott om säkerheter.

Här är några saker som ni behöver göra, tänka på eller ta med till banken när ni vill låna till en ny investering:

• Gör en resultatbudget som visar att företaget har en långsiktig lönsamhet. Det är bra för er själva att räkna på vad break even är för investeringen. Vilket är lägsta tänkbara mjölkpris som investeringen och företaget klarar av?

• Upprätta en likviditetsbudget. Gör den månadsvis så att det lätt går att läsa ut om pengarna räcker eller om det finns risk för att det blir likviditetsbrist någon gång under året.

• Finns det kassaflöde som räcker till räntor, amorteringar och egen lön? Även när det finns kassaflöde behövs det säkerhet till investeringen.

• Ta med ekonomiska rapporter, resultat- och balansräkning för de två senaste åren. Beskriv företagets mål och utveckling i en affärsplan eller liknande.

• Se till att ha rätt finansiering genom att ha en fördelning av banklån, avbetalningskontrakt och företagskredit.

Amortera i takt med den ekonomiska livslängden. Det innebär att man amorterar motsvarande avskrivningar eller i snabbare takt.

• Håll det ni lovar! Om oförutsedda händelser uppkommer är det bra att hålla banken informerad i god tid innan det blir ett akut problem med brist på pengar.

• Ha en öppen dialog med banken. Berätta om förändringar eller om det finns risk för att det saknas pengar. Ingen gillar överraskningar – inte banken heller.

Lycka till!

Elenore Wallin

Företags- och ekonomirådgivare, Hushållningssällskapet Östergötland

Skicka in dina frågor till Fråga ekonomicoachen! Mejla till ekonomicoach@atl.nu.