facebooktwittermail d

”Det här är rena idiotin”

Ett nytt EU-direktiv slår hårt mot djurägare som råkar ut för rovdjursattacker. Vissa kostnader som uppkommer som en direkt följd av rovdjursskada ersätts inte alls, i andra fall sänks ersättningen till 80 procent av den faktiska kostnaden. Dessutom sänks bidraget till rovdjursavvisande stängsel på vissa marker.

– Fullständigt barockt, säger Anders Wetterin, som är jakt- och viltexpert hos LRF.

Tackor och lamm på Molstabergs gård.
Tackor och lamm på Molstabergs gård. FOTO: URBAN BRÅDHE

I januari 2015 kom ett nytt EU-direktiv kring det stora regelverket för EU:s jordbrukspolitik. Direktivet ska motverka att enskilda stater otillbörligt gynnar enskild näringsverksamhet.

– Det är en del av EU:s stora regelverk för jordbruksstöd, säger Per Risberg, handläggare på avdelningen för jakt- och viltförvaltning vid Naturvårdsverket.

500 tackor på Molstaberg

Vid det senaste årsskiftet påpekade Naturvårdsverket saken för länsstyrelserna och nu har EU:s direktiv blivit verklighet på de svenska djurgårdarna.

Molstabergs gård i Stockholms län har 500 tackor och utsattes förra året för ett flertal vargattacker. Det ledde till mycket extraarbete och höga kostnader för akutåtgärder.

Gårdens ägare begärde drygt 165 000 kronor i ersättning för de fem attacker som skedde i november. Länsstyrelsen hänvisar till det nya EU-direktivet och har beslutat att endast betala ut 46 175 kronor.

80 procentig ersättning för veterinärkostnader

Döda får och uteblivna lamm ersätts fullt ut. Däremot sänks ersättningen för flyttning av får, genomsökning av hagar, besiktning av djuren, kadaverhanteringen och veterinärkostnaderna till 80 procent.

Gården fick nej till 53 000 kronor i ersättning för det extra arbetet i samband med installning av fåren och akutbyggen inomhus. Dessutom kostade extra foder drygt 49 000 kronor som länsstyrelsen nekar med hänvisning till EU:s regler.

"Fullständigt ute och cyklar"

– Det är rena idiotin, EU är fullständigt ute och cyklar. Ersättning till drabbade djurägare kan inte vara otillbörligt gynnande av näringsverksamhet, utan ersättningen för liden skada. Det är alltså ingen konkurrensrättslig fråga, säger Björn Aschan.

Det nya EU-direktvet medför också att bidrag till rovdjursavvisande stängsel på icke blocklagd mark sänks till 80 procent. Djurägare som ATL talat med är starkt kritiska eftersom ambitionen är att stängsla också skogsområden, så att djuren får en naturlig betesmiljö.

"Kan handla om stora belopp"

Anders Wetterin på LRF är bekymrad men vet i nuläget inte hur förbundet ska tackla konsekvenserna av det nya EU-direktivet.

– Man tar bort en lindring i ett läge där både stämningen och debatten kring rovdjurspolitiken är väldigt uppgiven. I det stora sammanhanget rör det sig om "kaffepengar" men för den enskilde djurägaren kan det handla om stora belopp. Det hoppas vi regeringen förstår, säger Anders Wetterin.

Inga Ängsteg är chef på Viltskadecenter. Hon hoppas att regeringen vidtar åtgärder som håller djurägarna skadeslösa.

– På något sätt borde det gå att lösa, säger Inga Ängsteg.

FAKTA

Nya riktlinjer från EU innebär from 1 januari 2016 förändringar enligt följande: Stöd för förebyggande åtgärder får lämnas med högst 80 procent av de stödberättigande kostnaderna. – Stöd för ersättning av indirekta kostnader i samband med en skada får ersättas med högst 80 procent av de stödberättigande kostnaderna. – Stöd för ersättning av direkta kostnader vid skada får ersättas med högst 100 procent av de stödberättigande kostnaderna. – Utbetalning i enhetlighet med dessa riktlinjer måste följas från 1 januari 2016 annars anses stödet som olagligt stöd.

Källa: länsstyrelsen Gävleborg