facebooktwittermail

Det gör bönder – förutom att vara bönder

42 procent av alla lantbrukare hade någon verksamhet vid sidan om, enligt färsk statistik från Jordbruksverket. Det är en ökning med åtta procentenheter på tio år.

Grön teleskoplastare.
Många större gårdar har också en betydande entreprenadverksamhet. FOTO: MIKAEL MARKLUND

Vanligaste uppdraget förutom det egna jordbruket är någon form av entreprenadverksamhet. Antingen inom eller utanför lantbrukssektorn. Och ju större gård man har, desto vanligare är det med den typen av sidojobb, enligt ny statistik från Jordbruksverket.

Drygt hälften av alla som har en gård på över 100 hektar tar också på sig entreprenadjobb. För de som har gårdar på upp till 15 hektar är motsvarande siffra 15 procent. Av landets närmare 59 000 lantbruksföretag hade 26 procent någon form av entreprenadjobb 2020. Antalet har dock sjunkit med 1 420 stycken jämfört med den förra undersökningen av lantbrukens kombinationsverksamheter som genomfördes 2016.

42 procent hade någon form av kombinationsverksamhet. Förutom entreprenad kan det exempelvis handla om verksamheter kopplade till turism, förädling och försäljning av gårdens produkter eller någon form av energiproduktion. För tio år sedan var motsvarande siffra 34 procent.

Turism- och fritidsverksamheter är vanligast på de mindre gårdarna. 13 procent av alla som har under två hektar åkermark ägnar sig åt detta, vilket är fem procentenheter mer än genomsnittssiffran.

För 26 procent av dessa företagen står verksamheterna utanför lantbruket för mer än hälften av den totala omsättningen.

Vanligast med kombinationsverksamheter är det i Stockholms, Södermanlands och Östergötlands län. Där ägnar sig nästan varannan gård åt det. Lägst andel är det i Västerbottens, Jämtlands och Värmlands län där motsvarande siffra är mellan 37 och 39 procent.