facebooktwittermail d

”Det gäller att hitta balansen”

– Det gäller att hitta balansen mellan skydd och brukande.

Det säger Lars Tysklind som regeringen utsett till särskild utredare för en översyn av artskyddsförordningen.