facebooktwittermail

”Det finns ingen rimlighet”

Familjen Douglas överdriver hur mycket sysselsättning deras köp av skogsfastigheten Bjärkefall skapar. Det anser lokala intressenter som tycker att familjen Douglas inte ska beviljas förvärvstillstånd.

De lokala intressenterna i Bjärkefalls markägargrupp underkänner familjen Douglas kalkyl över sysselsättningseffekter. Från vänster: Martin Sundström med Ivar Sundström på axlarna, Klara Sundström, Judith Jörneskog, Johan Jörneskog och Tobias Sundström. Saknas på bilden gör Gustav Storckenfeldt.
De lokala intressenterna i Bjärkefalls markägargrupp underkänner familjen Douglas kalkyl över sysselsättningseffekter. Från vänster: Martin Sundström med Ivar Sundström på axlarna, Klara Sundström, Judith Jörneskog, Johan Jörneskog och Tobias Sundström. Saknas på bilden gör Gustav Storckenfeldt. FOTO: PRIVAT

– Det är helt konstigt, det finns ingen rimlighet, säger Martin Sundström som ingår i en grupp på fyra lokala intressenter med angränsande fastigheter och som också vill köpa skogsfastigheten Bjärkefall, Kinda.

Det han reagerar mot är familjen Douglas senaste yttrande till länsstyrelsen om varför de ska beviljas förvärvstillstånd för Bjärkefall.

Där skriver familjen Douglas bland annat att den ska anställa en förvaltare på heltid för Bjärkefall och angränsande Hudda, som de köpte i fjol.

Tre månaders planering

– Bjärkefall och Hudda omfattar cirka 1 750 hektar produktiv skogsmark. Men för en förvaltare på heltid behövs 10 000-20 000 hektar. Dessutom uppger de att förvaltaren inte ska göra något av det praktiska skogsarbetet, det läggs ut på lokala entreprenörer. Bägge fastigheterna har nya skogsbruksplaner men enligt deras kalkyl ska förvaltaren lägga tre månader om året bara på planering för varje fastighet, säger Martin Sundström.

Johan Jörneskog som också ingår i den lokala intressentgruppen är jägmästare och jobbar själv som skogsförvaltare. I gruppens skrivelse till länsstyrelsen jämför han med Douglas företag Boxholms Skogar. De förvaltar cirka 34 000 hektar skogsmark på två förvaltare, skriver han.

Underkänner kalkylen

Han underkänner också tidskalkylen för gallring och slutavverkning. Familjen Douglas anger tidsåtgången till 2 900 timmar per år. Men på den tiden producerar en skördare för gallring respektive slutavverkning cirka 50 000 kubikmeter tillsammans, skriver Johan Jörneskog, och fortsätter: "Då fastigheterna har cirka 12 000 kubikmeter i tillväxt så förefaller detta vara mycket märkliga siffror".

Johan Jörneskog uppskattar i stället att gallring och slutavverkning på Hudda och Bjärkefall skulle ge sysselsättning i drygt 800 timmar per år.

Vad de behöver

– Avgörande för att beviljas jordförvärvstillstånd är att köpet är positivt för sysselsättning och bosättning på orten. Familjen Douglas kalkyl är vad de behöver för att komma över vårt ursprungligs inskick som visar att vårt köp skulle ge motsvarande fyra heltidstjänster, samt att arrendatorn får köpa loss inägomarken, avslutar Martin Sundström.

ATL söker företrädare för familjen Douglas för en kommentar.

LÄS OCKSÅ: Ger sysselsättning i 6 000 timmar

LÄS MER: Protester mot Douglas markköp

LÄS ÄVEN: ”Gränsen luckras upp”

PREMIUM: Sprider gödsel utan tunna