facebooktwittermail d

Det blev mjölkgårdens framgångsfaktorer

ALNARP

Gårdsråd och Leanarbete är framgångsfaktorer för mjölkföretaget Nilssons i Skråmered.

Det har gett lägre räntor hos banken och ökad trivsel hos personalen. Det berättade Anders Nilsson, som tillsammans med hustrun Katarina Nilsson driver företaget, vid Alnarps Mjölkdag på torsdagen.

320 högavkastande kor

Nilssons i Skråmered har 320 högavkastande kor som mjölkas i grop tre gånger per dygn.

Företaget har sju anställda och omsätter 15 miljoner kronor. Det är mycket pengar och bankerna tittar allt mer på företagsledningen.

Därför tyckte ägarna att ett gårdsråd kunde förbättra styrningen.

– I Danmark bestämmer bankerna att gårdarna ska ha gårdsråd. Vi införde det själva och erbjöds faktiskt lägre ränta av banken efter det, säger Anders Nilsson.

Före detta bankanställd

I gårdsrådet ingår utöver makarna Nilsson själva deras ekonomirådgivare samt en före detta bankanställd.

Dessutom bjuder man in andra kompetenser när så krävs. Varje kvartal sammanträder gårdsrådet.

Att jobba enligt Leanprinciper har också gett bra resultat i Hallandsföretaget, som gjort en resa från 25 till 320 kor.

– Jag har inga siffror på att det lönar sig men det har ökat trivseln på arbetsplatsen och gjort mig till en bättre arbetsledare, säger Anders Nilsson.