facebooktwittermail d

Det är vårt eget fel att produktionen backar

I vilket forum kan du diskutera de frågor som berör viktiga frågor, aktuella som strategiska?

I 16 år har vi nu verkat på en europeisk marknad och vi har inte lyckats särskilt bra. På en tillväxande livsmedelsmarknad backar den svenska animalieproduktionen, utklämd av prispressad import. Vi är helt enkelt inte framgångsrika.

Orsaken är ett antal tanke- och systemfel som vi till mångt och mycket varit med och orsakat själva. Du som har insikt i branschen ser att vi har blivit så politiskt korrekta att allt för lite blir uträttat.

Dessutom har vi svenskar lätt för att överorganisera oss. Då uppstår särintressen och de hindrar ofta utveckling, beslut och tillväxt. Det nyttofokus som fanns en gång omvandlas allt för ofta till egenfokus och självändamål. Man kan säga att lobbyarbetet i sig blir mer viktigt än resultatet.

Särintressen utvecklar oftast inte marknaden utan ger komplikationer på den marknad som redan finns. Om man ska driva utvecklings- och tillväxtarbete i en hord av särintressen blir ofta resultatet magert.

Du och jag har sett många ofta storslagna koncept och projekt som sällan är förankrade i marknaden. Med stora ord, vackra program och fagra löften har vår egen bransch skjutit sig själv i foten för många gånger.

Tyvärr ser det ut som denna trend fortsätter, och vi ser bara på. Jag tror du känner igen bilden. De som tar allt större volym inom storkök, chark och färdigmat väljer importerad lågprisråvara. Kampen i dagligvaruhandeln kommer att vara pressad på marginalen. Endast få och små områden uppvisar en god tillväxt.

Marknadskrafternas stora aktörer kommer alltid att producera där det är billigast, förädla till lägsta kostnad, se om sin egen marginal och ser sin egen värdetillväxt som det allra viktigaste. Den politiska arenan kommer alltid att se till sitt eget "börsvärde" i slutet av mandatperioden.

Medievärlden med sin ständiga jakt efter att hitta brister har under decennier lyckats att skrämma upp både politiker och branschföreträdare till att fatta det ena dåliga beslutet efter det andra.

Som du ser är det vi själva som måste börja diskutera och agera. Våra systemfel, bristen på öppen diskussion, politisk feghet, svaga ledare och särintressen driver produktionen ur landet dag för dag.

Vi behöver nu en diskussion där vi pekar på systemfelen och bidrar till en prestigelös diskussion i och utanför branschen, med oss själva, politiker, marknad. Annars är det dags för utflaggning av livsmedelsbranschen.

Vi startar nu en tankesmedja, Agroperspective.se. Med ifrågasättande, seriös diskussion om vart vi är på väg och vart vi vill nå. Vi ska inte skapa någon ny organisation, utan en opinionskraft.

Hoppas du tycker detta är intressant. Tillsammans kan vi uträtta något bra för framtiden. Vi behöver ditt stöd och engagemang. Gå in via vår hemsida och tyck till.

Sven-Arne Thorstensson
Agroperspective