facebooktwittermail d

Skatt får gårdar att tveka om biodiesel

KLÅGERUP

Stora skånska lantbruk överväger att gå över från fossil diesel till biodiesel som RME eller HVO. Men skatten på RME får flera att tveka.