facebooktwittermail d

”Det är inte Skatteverket som stiftar lagarna”

Det är Skatteverket som ansvarar för vilken taxeringsenhet och typkod en fastighet ska ha. 

Att typkoden är rätt efter fastighetens förhållanden kontrolleras en gång per år.