facebooktwittermail d

”Det är historiskt lönsamt att placera gödningen”

Höga sockerpriser motiverar extra insatser i betorna. Den ekonomiska utväxlingen av en skördehöjning är historiskt hög.