facebooktwittermail d

”Fnys inte åt den enskilda firman”

Nu blir det tyvärr vanligare att okunniga rådgivare föreslår att företaget ska omvandlas till ett aktiebolag, skriver Urban Rydin i en krönika.

För företag som utvecklats och vuxit till sig är aktiebolaget ett utmärkt val, skriver Urban Rydin. FOTO: JEPPE GUSTAFSSON/TT

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Företag i de gröna näringarna utmärker sig på flera sätt, ett av dem är att de ofta bedriver sin verksamhet som enskild näringsverksamhet. I vissa fall kombinerar man med ett driftsaktiebolag och får då det bästa från två skattevärldar.

Nu blir det tyvärr vanligare och vanligare att okunniga rådgivare föreslår att företaget ska omvandlas till ett aktiebolag. Låt mig slå fast att ett entydigt råd om vilken företagsform som är bäst givetvis inte går att ge. Se därför upp med oseriösa rådgivare som mer ser till sin egen situation än kundens.

Samtliga företagsformer är nämligen bra men riktar sig till olika situationer och fall, det är därmed det enskilda företagets förutsättningar som måste vara avgörande. Det är således ett mycket dåligt råd att alltid rekommendera aktiebolag.

Det går inte heller med det begränsade utrymme som här står till buds att mer än börja ta tag i frågan. Valet av företagsform är dock viktigt och inverkar starkt på företagets framtida verksamhet och möjligheterna att lyckas.

Den enskilda näringsverksamheten består egentligen av två företagsformer. Den ena, enskild firma, uppkommer när en person driver verksamheten själv. Den andra heter enkelt bolag och används när två eller flera driver verksamheten utan att använda sig av en juridisk person.

Den enskilda firman är på många sätt enklast och det enkla bolaget lämpar sig för mindre företag som drivs i ”familjekretsen”, det vill säga bolagsmännen har gott förtroende för varandra.

Detta kan jämföras med aktiebolaget som bättre lämpar sig för mer riskfylld verksamhet eller då man har anställda. En stor fördel med aktiebolaget är att företaget och företagaren är åtskilda, det blir inte lika lätt att blanda samman den egna och företagets ekonomi. På köpet får man mer utvecklade regler för bolagets verksamhet och i många fall dessutom en högre ”status”.

Skattemässigt är reglerna mer neutrala. Arbetsinkomsterna beskattas ganska lika men de sociala avgifterna är lägre i den enskilda näringsverksamheten. Kapitalinkomsterna beskattas nästan 6 procent högre i aktiebolaget men möjligheten att få den är bättre. En stor fördel är att aktieägaren kan få friskvårdsbidrag med flera förmåner, det kan inte den enskilde näringsidkaren.

Om jag ändå efter över 40 års erfarenhet på området ska ange den bästa företagsformen skattemässigt blir svaret enskild näringsverksamhet. Men loppet är jämnt.

Nystartade och mindre företag kan som huvudregel mycket väl drivas som enskild näringsverksamhet. Detsamma gäller generellt också fastighetsanknutna företag, som många i de gröna näringarna. För företag som utvecklats och vuxit till sig är aktiebolaget ett utmärkt val. Kan man ordna så att företagets fastigheter ägs av företagaren själv är det att föredra. Jag vill dock varna för att arrendera ut skogen till sitt eget aktiebolag. Arrendet måste vara marknadsmässigt, och som utgångspunkt knytas till tillväxten på fastigheten.

Urban Rydin

Urban Rydin är skattechef på Fyrklövern ekonomi och juridik.