facebooktwittermail d

För 2021 önskar jag mig en tydlig skogspolitik

Som skogsägare är det viktigt att kunna planera på lång sikt. Vi måste ta sikte flera decennier framåt i tiden när vi vidtar åtgärder. Därför måste vi ha en skogspolitik som är tydlig och det har vi inte, skriver Birgitta Sennerdal.