facebooktwittermail d

”Det allmännas vägunderhåll är kostsamt”

Vägsamfälligheter är ett utmärkt exempel på ett väl fungerande civilsamhälle, som bör värnas. Framöver bör bidragenfrån stat och kommun höjas, skriverUno Jakobsson.

FOTO: TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

En ledare i ATL (9/3) lyfter kommunernas iver att spara in på vägunderhåll av enskilda vägar. Riksförbundet Enskilda Vägars 12 800 medlemmar, vägsamfälligheter i hela landet, svarar tillsammans för över 5 000 mil vägar. Ett större vägnät än vad alla kommuner har tillsammans. Hälften av våra medlemmar uppbär statliga bidrag och många har också kommunala bidrag mot att vägarna sköts och hålls öppna för allmän trafik.

I en värld med knappa ekonomiska resurser är vägsamfälligheter en effektiv organisationsform. Grundorsaken till detta är att den enskilda väghållningen är mer kostnadseffektiv än väghållning i det allmännas regi.

Vägsamfälligheter är ett utmärkt exempel på praktisk demokrati där medlemmarna själva beslutar om lämplig väg- och driftsstandard. Hur kan sådana överväganden bättre hanteras av kommunal förvaltning?

Beaktas bör även att de flesta vägsamfälligheter har tillkommit genom att berörda fastighetsägare har gått samman och finansierat utförande och därefter drift av vägen med eller utan stöd från det allmänna. Det är i sig ett utmärkt exempel på ett väl fungerande civilsamhälle, som bör värnas.

Framöver bör bidragen från stat och kommun höjas så att landets vägsamfälligheter ska kunna hålla det enskilda vägnätet öppet och för att väghållarna skall orka med de reinvesteringsbehov som orsakas av klimatförändringar med flera tjällossningsperioder per säsong och fler och mer intensiva regn. Bidragen får dock aldrig utformas så att den egna insatsen och initiativlusten från de boende och verksamma längs vägen försvinner. Utan deras engagemang stannar Sverige.

Uno Jakobsson

Ordförande, Riksförbundet Enskilda Vägar