facebooktwittermail d

Derome expanderar – köper Plusshus

Derome utökar sitt husbyggande och köper Plusshus av Setra group.

FOTO: DEROMEGRUPPEN

Familjeägda sågverkskoncernen Derome i Halland köper Setra Plusshus av Sveriges största sågverksindustri Setra Group, som ägs av Mellanskog och Sveaskog.

Därmed utökar Derome sin verksamhet avindustriell produktion av bostadshus i trä, medan Setra avslutar sin verksamhet inom området.

Satsar på husproduktion

"Setras roll är att vara en strategisk samarbetspartner till trähusbyggande företag", säger Hannele Arvonen som är vd och koncernchef i Setra i ett pressmeddelande.

I slutet av förra året tog Derome ett investeringsbeslut att satsa på husproduktion medrationell volymbyggnadsteknik. Placeringsort för den nya fabriken är ännu inte fastställd, men förvärvet av Setra Plusshus innebär en förstärkning av den satsningen, enligt Derome.

"Inarbetat koncept"

"Med ett inarbetat koncept som Plusshus kommer vi igång tidigare än tänkt och det ger oss synergier när vi ska utveckla den planerade fabriken på västkusten", säger Peter Mossbrant som är vd för Derome Hus i ett pressmeddelande.

Setra Plusshus levererar kundanpassade bostadshus i trä med hög prefabriceringsgrad. Erbjudandet omfattar koncept för småhusbebyggelse som radhus, kedjehus och fristående villor, men även flerfamiljshus, hotellbyggnader och olika förtätningsprojekt. Produktion sker i Kristinehamn samt i Renholmen utanför Skellefteå.

Plusshus kommer från 1 juni att ingå i Deromekoncernen under namnet Derome Plusshus.