facebooktwittermail d

Deras skog blir reservat med tvång

Det skulle bli frivilligt för markägaren att släppa skog till naturreservat. Men länsstyrelserna fortsätter att skydda skog med tvång.

– Vi har inget att säga till om, äganderätten är borta, säger Ulla Solander, 84, i Vindeln.