facebooktwittermail

Deprimerad bonde dömd för djurplågeri

Bonden drabbades av depression och orkade inte ta hand om sina djur. När nötkreaturen hittades var de i så dåligt skick att de fick avlivas. Nu har han och hans bror dömts för djurplågeri.

Männnen, 26 och 34 år gasmla, drev en bondgård i Karlstads kommun. Förra våren fick polisen tips om missförhållanden i djurhållningen.

Vid en kontroll påträffades en ko, en tjur och tio kalvar som alla var döda. Därtill kom åtta kvigor, varav två avlivades omedelbart och de övriga dagen därpå, rapporterar Värmlands Folkblad.

Litade på sin bror


Tidigare hade det funnits ett 70-tal djur på gården, men de flesta hade skickats till slakt. Efter det hade den ene mannen, som hade huvudansvaret för djuren, blivit deprimerad och mest suttit i ladugården och gråtit.

Vid rättegången i Värmlands tingsrätt framkom att han på grund av sitt psykiska tillstånd inte orkade se till att djuren fick tillräckligt med foder.

Den yngre brodern hade ett annat jobb och hjälpte till på gården ibland. Han hävdade inför rätta att han litade på att brodern klarade djuren på egen hand.

Borde ha förstått


Båda bröderna har jordbruksutbildning och borde ha förstått att boskapen for illa. Därför ska båda dömas för uppsåtligt och allvarligt djurplågeri, skriver tingsrätten i sin dom.

Påföljden för männen blir villkorlig dom i kombination med 80 dagsböter vardera. Egentligen anser domstolen att straffvärdet ligger på fem månaders fängelse.

De två bröderna slipper dock skaka galler eftersom de är tidigare ostraffade och lever under ordnade sociala förhållanden.
ATL.nu