facebooktwittermail d

Se den osynliga mångfalden i skogen

Den osynliga delen av den biologiska mångfalden är av mycket större betydelse för skogen än den synliga som återfinns i delar i rödlistan, skriver Åke Wikström.

Vad döljs i marken? Arkivbild.
Vad döljs i marken? Arkivbild. FOTO: MATS ANDERSSON

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Jag kan konstatera att de landvinningar inom forskning angående omfattningen och betydelsen av biologisk mångfald i skog som förvärvats under senare decennier inte har anammats av näringen, merparten av forskare, Skogsstyrelsen och ej heller flertalet politiker.

Jag stöder mitt ställningstagande på forskningsresultat från senare årtionden. En mycket respekterad forskare, professor Jerry Franklin, skrev redan 1993 att även en konservativ uppskattning ger vid handen att det finns över 5 miljoner arter i en naturskog varav endast cirka 5 procent är synliga. Alla de andra döljs i marken. De utgörs av maskar, bakterier, svampar, encelliga djur etcetera.

En annan forskare, professor Suzanne Simard, har under 30 års tid forskat om symbiosen mellan mykorrhizan och träden och har därigenom kunnat visa vilka otroliga beroenden som finns emellan dem.

Träden är helt beroende av mykorrhizan för tillväxt och hälsa och ett trakthygge tar död på merparten. Många har inte insett att den osynliga delen av den biologiska mångfalden är av mycket större betydelse för skogen än den synliga som återfinns i delar i rödlistan.

Vi vet också att en reducerad biologisk mångfald minskar skogens resistens mot olika typer av angrepp. Det är mer än sannolikt att den osynliga mångfalden betyder mer för skogens välmående än en sällsynt fågel eller en högstubbe här och var.

Om vi vill utveckla en politik för framtidens hållbara skogsbruk måste vi ta till oss senare tids forskningsrön.

Herman Sundqvist Skogsstyrelsen efterlyser i senaste Skogseko saklighet och fakta när det gäller debatten om ett så komplext område som skogen. Nu finns det läge att skapa en gemensam beskrivning av själva skogen baserad på avancerad aktuell, internationell forskning om den komplexa skogen.

Åke Wikström

medlem Ingenjörsvetenskapsakademien avd VIII Skogsnäringens teknik

Fotnot: Skogsstyrelsen har erbjudits replik med avstår.