facebooktwittermail d

Den nya regeringen presenterar sin första budget

Ingen satsning på höjda jordbruksstöd i premiärluntan för de fyra samarbetspartierna.